Uống rượu tiêu sầu – Cao Bá Quát

admin 14/10/2022 Thơ ca

Uống rượu tiêu sầu – Cao Bá Quát

Uống rượu tiêu sầu – Cao Bá Quát

Uống rượu tiêu sầu bài 1

Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy,
Cảnh phù du trông thấy đã nực cười.
Thôi công đâu chuốc lấy sự đời,
Tiêu khiển một vài chung lếu láo.
Ðoạn tống nhất sinh duy hữu tửu,
Trầm tư bách kế bất như nhàn.
Dưới thiều quang thấp thoáng bóng Nam san,
Ngoảnh mặt lại cửu hoàn coi cũng nhỏ.
Khoảng trời đất cổ kim, kim cổ,
Mảnh hình hài không có, có không.
Lọ là thiên tứ, vạn chung

Cao Bá Quát

Có thể bạn thích

Dành cho bạn

Xem nhiều