Thái độ quan trọng hơn trình độ

khanhnq 08/11/2022 Góc nhìn

Theo UNESCO ba thành tố hợp thành năng lực của con người là: Kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hai yếu tố sau thuộc về kỹ năng sống, có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp. Trong đó kiến thức chiếm 4%, kỹ năng chiếm 26 %, thái độ chiếm 70%

Thái độ quan trọng hơn trình độ

1. Kiến thức

Là Kiến thức về chuyên môn là điều cần thiết và bắt buộc bạn phải có cho công việc nào đó

2. Kỹ năng

Khả năng bạn có thể hoàn thành những công việc được giao, tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý vấn đề trong công việc, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng thành thục công việc

 

3. Thái độ

Thái độ làm việc là yếu tố quan trọng thể hiện sự tập trung và tận tâm với công việc. Đặc biệt, thái độ làm việc cũng thể hiện một người thành công hay không. Thái độ làm việc trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi và nhận thức của người đó và thường có hai chiều hướng: tích cực và tiêu cực

Ngay cả khi xuất phát điểm của họ chưa có nhiều kinh nghiệm, với tinh thần mong muốn học hỏi và phát triển, họ sẽ tích lũy được những kinh nghiệm nhằm đảm bảo phát triển bản thân và hoàn thành công việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, khi nhân viên có thái độ làm việc tích cực, thì khó khăn sẽ là những cơ hội để họ tìm ra giải pháp hoặc học hỏi được từ những người đồng nghiệp khác

Càng lên vị trí cấp cao thì yêu cầu về kỹ năng và sáng tạo càng nhiều hơn, thay vì chỉ sử dụng kiến thức chuyên ngành.

Đặc điểm của người có thái độ tốt

- Người ham học hỏi

- Luôn cẩn trọng dù là những việc nhỏ nhất

- Chủ động trong công việc

- Luôn có trách nhiệm trong công việc

- Luôn cầu tiến 

- Biết khiêm tốn

Hãy từ bỏ tiềm thức năng lực là tất cả, nó chỉ là một “điều kiện cần” cho công việc. Do vậy, nếu thấy một công việc mà bạn cảm thấy thích, đừng tự ti vì không có trải nghiệm mà hãy mạnh dạn

(st)

Có thể bạn thích

Dành cho bạn

Xem nhiều