Một số kỹ thuật tối ưu SEO khi xây dựng website

khanhnq 27/10/2022 Code of Things

Một số kỹ thuật tối ưu SEO khi xây dựng website

Một số kỹ thuật tối ưu SEO khi xây dựng website

1- Css để ở trên Page, js để phần dưới
2- Không quá nhiều tag long nhau, nên có những tag header
3- Trong page phải có: name, metakeyword, MetaDescription. Không nên có Duplicate 3 thành phần trên giữa các trang
4- Khi gắn link ra ngoài nên để thuật tỉnh ref = "No-Follow" để Spyder không scan ra ngoài
5- Hạn chế dung Ajax vì html chưa gen kịp khi load trang. Do vậy bên ngoài không dung AngularJS mà phải thuần MVC.
6- Tốc độ load page phải < 3s vì chậm qua Spyder sẽ bỏ qua.
7- Nên có mục Sitemap và Breadcrumb (đường dẫn từ trang chủ đến trang con). Dùng tool Generate sitemap online (xml-sitemaps.com).
8- Tối hưu hóa file Robo.txt. tool generate robotxt online. Upload vào root của website.
9- Khai báo trang Web với công cụ quản lý của Google. Google webmaster tool. Upload sitemap, robot txt của site mình lên
10- Tối ưu tốc độ trang web: css, js file gôm lại thành 1 file. Sử dung cơ chế Bundle

Có thể bạn thích

Dành cho bạn

Xem nhiều