Đợi mẹ đi chợ về: nỗi niềm trong dọc dài nhớ mẹ !

admin 15/10/2022 Hồi ký

Đợi mẹ đi chợ về: nỗi niềm trong dọc dài nhớ mẹ !

Đợi mẹ đi chợ về: nỗi niềm trong dọc dài nhớ mẹ !

Đợi mẹ đi chợ về !

Tuổi thơ ấy ai một thời chẳng có
Với miền quê vi vút những rặng tre
Lũ trẻ thơ chiều chiều ngóng mẹ về
Tan buổi chợ với quà và ….lòng mẹ 

Có thể bạn thích

Dành cho bạn

Xem nhiều