Chia sẻ Cách đưa các quảng cáo google hiện thi lên trang web wordpress sử dụng theme Soledad.

admin 15/10/2022 Share all

Chia sẻ Cách đưa các quảng cáo google hiện thi lên trang web wordpress sử dụng theme Soledad.

Chia sẻ Cách đưa các quảng cáo google hiện thi lên trang web wordpress sử dụng theme Soledad.

Ngày nay đối với việc các website hiển thị quảng cáo sử dụng Google Adsence ngày càng trở nên phổ biến. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách thức cho phép quảng cáo xuất hiện trong nội dung website theo ý muốn.

1. Các vị trí cần đưa quảng cáo hiển thị theo ý muốn của admin

– Customize > Homepage Options > Add Google Adsense Code Below Featured Slider

– Customize > General Options > Google Adsense Code to Display Above Posts Layout for Archive Pages (display on category, tags, search, archive page)

– Customize > General Options > Google Adsense Code to Display Below Posts Layout for Archive Pages (display on category, tags, search, archive page)

– Customize > Footer Options > Add Google Adsense Code Above Footer

– Customize > Single Options > Add Google Adsense code below post description (display on single a post)

– Customize > Single Options > Add Google Adsense code in the end of content posts (display on single a post)

– Appearance > Widgets > drag & drop widget “Custom HTML” to “Main Sidebar” and put your ads code to “Content” of “Custom HTML” widget.

– If you using Magazine layout, and you want to put google ads below the featured categories, please go to Posts > Categories > edit your featured categories > on edit a category screen, scroll down and you will see option for put google adsense code below the category.

2. Vậy lấy Google Adsense Code ở đâu

Bước 1: đăng nhập vào tài khoản Google Adsence

Bước 2: Thực hiện theo hình sau để lấy code

Bước 3: Paste code vào các vị trí cần hiển thị như trên

Có thể bạn thích

Dành cho bạn

Xem nhiều