Cảnh chiều hôm – Bà Huyện Thanh Quan

admin 14/10/2022 Thơ ca

Cảnh chiều hôm – Bà Huyện Thanh Quan

Cảnh chiều hôm – Bà Huyện Thanh Quan

Cảnh chiều hôm

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,

Tiếng ốc xa đưa vẳng trống đồn.

Gác mái, ngư ông về viễn phố,

Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.

Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,

Dặm liễu sương sa khách bước dồn.

Kẻ chốn Chương Đài, người lữ thứ,

Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?

Bà Huyện Thanh Quan

Có thể bạn thích

Dành cho bạn

Xem nhiều